Focali

Sections
Det skogliga biståndet så här långt - Vad hände och vad blev det av det?

Det skogliga biståndet så här långt - Vad hände och vad blev det av det?

Välkomna till heldags-seminarium om erfarenheter och lärdomar från det skogliga biståndet i Sverige. Anmälan senast 24 oktober.

What Seminarium
When Oct 31, 2017 09:30 AM to
Oct 31, 2017 04:00 PM
Where Kungliga skogs- och lantbruks akademien, Stockholm
Add event to calendar vCal
iCal

Det svenska biståndet kom igång på allvar under 1960-talet, och skog och skogsbruk ansågs vara sektorer där Sverige kunde bidra på ett positivt sätt till fattiga länders utveckling. Sveriges skogsbistånd utgjorde under sista halvan av 1980-talet ca 5 procent av det totala biståndet (500 miljoner kronor årligen), och gällde såväl finansiering av bilaterala samarbets- och programavtal med Sida som bistånd via internationella organisationer, t.ex. FAO och flera NGO’s, där insatser gjordes i alla världsdelar.

Sannolikt är det över 500 personer som mellan 1967 och 2017 deltagit i skogsprojekt i mer än 25 länder där organisationer och myndigheter var inkopplande i verksamheter från rena skogsutvecklingsprojekt ”på marken”, t.ex. trädplantering, skogsskötsel och inventering, till kapacitetsutveckling och stärkande av lagstiftning och skogs- och miljöpolicy. Med andra ord är detta en viktig del i vår skogshistoria.

Idag har skogens del av Sveriges bistånd minskat till 3 promille. Vad gjorde vi rätt och vad fel? Vad händer nu och hur kan vi – om vi vill – utnyttja den enorma erfarenhet, kunskap och de kontaktnät som byggdes upp?

Under seminariet möter vi personer som varit med under denna tid i olika positioner och i olika världsdelar, lyssnar till deras berättelser och erfarenheter samt filosoferar över det svenska skogsbiståndets framtid.

Anmälan sker senast den 24 oktober, avgiften på 300 kr betalas kontant eller via Swish vid ankomst.

Välkomna!

More information about this event…

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: