Focali

Sections
Hur får vi leverantörskedjor fria från avskogning? Ett samtal om möjligheter mellan forskare, utövare och privata aktörer

Foto: Eskil Mattsson

Hur får vi leverantörskedjor fria från avskogning? Ett samtal om möjligheter mellan forskare, utövare och privata aktörer

Focali tillsammans med SIANI bjuder in till ett heldagsseminarium om hållbara leverantörskedjor för att minska avskogning, fredag den 8 december 2017 i Göteborg. Alla forskare, studenter, beslutsfattare, privata aktörer och organisationer intresserade av drivkrafter bakom avskogning och kopplingar till import/konsumtion och hållbara leverantörskedjor är välkomna att delta under seminariet.

What Seminar
When Dec 08, 2017 09:00 AM to
Dec 08, 2017 03:30 PM
Where Pedagogen, Lokal AK2 138 Hus A, Västra hamngatan 25, Göteborg
Contact Name
Contact Phone 031 786 92 22
Add event to calendar vCal
iCal

En ökad efterfrågan på råvaror såsom soja och palm-olja orsakar avskogning och försämring av ekosystem i många tropiska skogar till följd av jordbruksmarkers expansion. Problematiken med avskogning är ofta svår att komma åt på grund av otillräcklig information i långa leverantörskedjor som spänner över flera olika länder. En ökad transparens i leverantörsledet från produktion till konsumtion skulle kunna stödja en hållbar handel med dessa skogsriskerande råvaror och främja effektiva miljöstrategier som förhindrar avskogning. Forskare, producenter, leverantörer och konsumenter har här en stor möjlighet att arbeta tillsammans för leverantörskedjor helt fria från avskogning.


Om seminariet

Focali och SIANI sammanför svenska aktörer i ett heldagsseminarium för att belysa utmaningar som kopplar samman import/konsumtion, leverantörskedjor och avskogning. Syftet med seminariet är att starta en dialog för att identifiera hur nuvarande forskning kan komma till praktisk användning utanför akademin och hur behov hos företagssektorn skulle kunnas stödjas av framtida forskning för att främja hållbara leverantörskedjor och effektiva miljöstrategier – hur kan vi tillgodose konsumenter med mat av god kvalitet och samtidigt tillräckligt med information för att kunna göra medvetna val?

Se programbladet här.


Agenda

9:00-12:00

Introduktion      - Torsten Krause, Forskare Lunds Universitet (engelska)

Forskning idag - Javier Godar, Forskare Stockholm Environment Institute (engelska)

                           - Martin Persson, Forskare Chalmers Tekniska Högskola

 

Aktörer              - Belinda Christensen, Importkontrollant Skogsstyrelsen

                           - Maria Rydlund, Sakkunning tropisk skog, Naturskyddsföreningen

                           - Eleonor Eliasson, Miljöchef Kahls Kaffe

                           - Anders Törneholm, Kommunikatör & Håkan Carlsson, Restaurangansvarig, Universeum

                           - Marcus Schaefer, Konsult Rainforest Alliance

                           - Anneli Barkelund, Kommunikationschef, Nestlé


12:00-13:00        - Lunch


13:00-15:30

Diskussion i smågrupper

Avslutande diskussion i helgrupp


Registrering och viktig info

Registrering till seminariet görs till Linda Hansson - linda.hansson@gu.se - senast den 5 december 2017. Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla och inkluderar enklare vegetarisk lunch samt kaffe och fika, meddela gärna eventuella allergier i samband med din anmälan.

Seminariet hålls övervägande på svenska med undantag för två presentationer som hålls på engelska, samt den avslutande diskussionen som kommer att bli en mix av engelska och svenska.

Kollektivtrafik: Hållplats Grönsakstorget.

 

Välkomna!

 

Om talarna
Javier Godar, Focali-medlem och forskare på Stockholm Environment Institute (SEI), vars primära forskningsfokus är socio-ekologiska system i tropiska områden med fokus på dynamiken bakom avskogning och rurala utvecklingsstrategier, samt utvecklingen av kvantitativa spatiala globala modeller som beskriver miljöpåverkan kopplad till konsumtion och handel med jordbruksvaror. Javier har varit drivande i utvecklandet av programmet TRASE, ett verktyg för att kartlägga materiella flöden inom global handel av varor såsom soja, biff och palmolja, och påverkan kopplad till deras produktion. Syftet och visionen med TRASE är att förse företag, myndigheter, investerare och andra aktörer som vill ställa om till en mer hållbar produktion, handel och konsumtion med ett öppet informationssystem om leverantörskedjor av världens främsta skogsriskerande jordbruksvaror. Läs mer om TRASE här.

Martin Persson, Focali-medlem och docent på Institutionen för Rymd-, Geo- och Miljövetenskap, fysisk resursteori på Chalmers Tekniska Högskola. Martin utför multidisciplinär forskning om hållbar markanvändning med primärt intresse av förändrad markanvändning i global kontext, med fokus på tropisk avskogning, REDD+ och biobränslen. Det övergripande målet med forskningen är att förstå hur vi kan formulera effektiva strategier för att minska negativ miljöpåverkan av jordbruksexpansion i tropikerna. Martin är, tillsammans med Javier Godar, involverad i forskningsprojektet PRINCE (Policy-Relevant Indicators for National Consumption and Environment), finansierat av Naturvårdsverket, vilket syftar till att kvantifiera den svenska konsumtionens miljöpåverkan, såväl nationellt som internationellt.

Torsten Krause, Focali-medlem och postdoc på Lunds Universitets Centrum för Miljövetenskap (LUCSUS). Torsten har forskningserfarenhet från Chile och Ecuadorianska Amazonas där han fokuserat på social och miljömässig påverkan av bevarandeprojekt. Hans nuvarande forskning är inriktad på jakt och viltminskning i Colombianska och Ecuadorianska Amazonas, finansierat av Vetenskapsrådet. Torsten är också involverad i ett EU FP7 projekt där han undersöker styrning av ekosystemtjänster ur en europeisk kontext. Andra forskningsområden som intresserar honom inkluderar agroforestry och hur småskaliga och lokala ursprungsjordbrukare kan stöttas att bevara sina agroforestry metoder för en mer hållbar skogsskötsel i Latinamerika.

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: