Focali

Sections
Indonesiens regnskog brinner  – vad har orsakat miljökatastrofen och hur kan regnskogen byggas upp igen?

Foto: Rini Sulaiman/Norwegian Embassy for CIFOR (CC BY-NC-ND 2.0)

Indonesiens regnskog brinner – vad har orsakat miljökatastrofen och hur kan regnskogen byggas upp igen?

Information in Swedish about Focali rainforest seminar 10 November.

What Seminar
When Nov 10, 2015 01:15 PM to
Nov 10, 2015 03:00 PM
Where Vasa A - Chalmers, at Vera Sandbergs Allé 8, Göteborg
Contact Name
Contact Phone 031-7869222
Attendees Ulrik Ilstedt - SLU
Malin Gustafsson - SLU
Olle Forshed - WWF Sverige
Martin Persson - Chalmers
Add event to calendar vCal
iCal
I över två månaders tid har skogsbränder rasat i Indonesiens regnskog och torvmark, bränderna beskrivs av NASA som förmodligen ”de värsta som dokumenterats”. Anlagda bränder

i området är vanligt förekommande för att frigöra mark för odling av exempelvis palmolja. I år har bränderna kunnat sprida sig okontrollerat då det är ovanligt torrt på grund av klimatfenomenet El Niño. Brandröken bäddar in stora delar av regionen i en giftig sepiafärgad tjock dimma. Över 500 000 fall av akuta luftvägsinfektioner har rapporterats. Redan hotade djurarter som orangutanger flyr undan lågorna och familjer i utsatta områden förbereds för evakuering med krigsfartyg. Bränderna släpper dagligen ut lika mycket koldioxid som hela USAs ekonomi. Detta sker bara veckor före det stora klimattoppmötet COP21 i Paris. 

Samtala med regnskogsexperter 10 november!

På seminariet kommer vi att samtala med regnskogsexperter och diskutera vad bränderna får för konsekvenser, vad som kan göras åt avskogning och ohållbar expansion av palmolja och hur man kan bygga upp en regnskog igen efter en brand.

Ulrik Ilstedt och Malin Gustafsson skogsforskare från SLU Sveriges Lantbruksuniversitet kommer att presentera sitt arbete med ett av världens mest omfattande projekt för att rehabilitera regnskog som skadats av avskogning och bränder, ”Sow-a-seed” projektet finansierat av IKEA och ”Kamprad Family Foundation”, som ligger på den Malaysiska delen av Borneo. Ulrik är forskningsledare för ”Sow-a-seed” projektet och Malin doktorand.

Olle Forshed regnskogsexpert på WWF-Sverige och Martin Persson Docent vid Energi och miljö på Chalmers kommer vara paneldeltagare och berätta drivkrafter bakom avskogning och de pågående bränderna samt vilka åtgärder de anser behövs. Seminariet hålls på engelska, se hela programmet här

Anmäl dig gärna till maria.olund@gu.se om du tänker komma på seminariet!

 

More information about this event…

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: