Focali

Sections
Rent mjöl i soppåsen? Anta kampen mot matsvinnet Sverige

Photo by Jordane Mathieu on Unsplash

Rent mjöl i soppåsen? Anta kampen mot matsvinnet Sverige

Focali, SIANI och samarbetspartners vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling arrangerar i år ett seminarium om matsvinn under Almedalsveckan i Visby. Varje dag går 815 miljoner hungriga samtidigt som en tredjedel av den mat som produceras världen över går förlorad som matsvinn. Ett enormt resursslöseri – men lösningar finns!

What Seminar
When Jul 03, 2019 09:00 AM to
Jul 03, 2019 09:50 AM
Where Syregården, Hamnplan 4 Visby
Contact Name
Add event to calendar vCal
iCal

Årets pristagare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, Arash Derambarsh, har blivit internationellt uppmärksammad för sitt politiska engagemang mot matsvinn i Frankrike. Som aktivist, jurist och folkvald politiker har han lyckats driva igenom lagstiftning som gör det olagligt för butiker att slänga mat. Nu vill han att fler länder ska ta efter för att minska hungern och stoppa slöseriet. Ställer svenska aktörer upp i kampen mot matsvinn? I Göteborg har en framgångsrik modell för minskat matsvinn prövats på 600 offentliga storkök och Göteborgsmodellen kommer nu ligga till grund för en Sverigemodell som tas fram av Livsmedelsverket. Maten vi äter och slänger är en global angelägenhet som kräver insatser internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Men vem ska ta initiativen och hur kan matsvinnet bäst bekämpas?

Medverkande:

  • - Caroline Petersson, Moderator, Göteborgs centrum för hållbar utveckling
  • - Christina Linnerhag, fd. projektledare Göteborgsmodellen för minskat matsvinn, Göteborgs stad
  • - Maria Ölund, Projektledare, Focali/SIANI
  • - Karin Östergren, Senior forskare och projektledare, RISE
  • - Björn Siesjö, Stadsarkitekt & WIN WIN Award jury, Göteborgs Stad/ Win Win Gothenburg Sustainability Award
  • - Anna-Lena Dahlberg, Kvalitets- & miljöchef, Coop Sverige
  • - Ulrika Brunn, Dietist, Livsmedelsverket

Seminariet arrangeras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, GAME/Agenda 2030 i Väst, SIANI och Focali.

 

More information about this event…

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: