Focali

Sections
Träd i ett rubbat klimat - hjältar eller offer?

Photo: Ollivier Girard (CIFOR) via Flickr.

Träd i ett rubbat klimat - hjältar eller offer?

Kan träd vara hjältar i klimatkrisen – ge negativa utsläpp, skydd, mat och vatten – eller är de sårbara och faller offer för torka och bränder? Under detta online-samtal med experter på globala skog- och klimatfrågor kommer vi att färdas till ovärderliga regnskogar såväl som till skogsjordbruk i Afrika.

What Webinar
When Oct 02, 2020 10:00 AM to
Oct 02, 2020 10:45 AM
Where Online
Contact Name
Add event to calendar vCal
iCal

Skogar och träd förväntas uppfylla många olika roller – kolupptagning för att motverka klimatförändringar, reglera klimat och vattenförsörjning, samt ge mat och inkomstmöjligheter och vara en viktig plats för rekreation och återhämtning – såväl för oss människor som för andra arter som är beroende av de livsmiljöer som skogar och träd erbjuder. När allt detta bra som vi vill ha skogar och träd till ska uppfyllas samtidigt, så uppstår konflikter i såväl prioriteringar som tillgängliga resurser.

Kan skogar och träd hjälpa oss att lösa klimatkrisen genom storskaliga plantager till virkesproduktion och klimatkompensation, eller riskerar vi istället att rubba ekosystemets möjligheter att stå emot klimatförändringar? Hur säkerställer vi att skogar och träd kan fortsätta stödja viktiga ekosystemtjänster samtidigt som trycket på dem ökar? Och är träden, egentligen, hjältar eller offer? 

Medverkande:

Moderator: Johan Uddling, Professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet.

Madelene Ostwald, Docent vid institutionen teknikens ekonomi och organisation, avd för miljösystemanalys, Chalmers

Anna Tengberg, Programdirektör för Swedish Water House, SIWI – Swedish International Water Institute

Jonas Edblad, Arkitekt på Wingårdh Arkitektkontor AB

Detta seminarium är ett samarrangemang mellan Focali, SIANI och Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) som anordnas under Göteborgs Vetenskapsfestival, som i år är nästan helt digital.

Seminariet kommer att live-streamas via Vetenskapsfestivalens digitala festivalarena i studio 3. Det är fritt tillgängligt för alla och du når eventet enklast via direktlänken nedan. Skulle du hamna fel går du in här och klickar dig vidare till studio 3.

 

Välkommen!

 

More information about this event…

Focali annual meeting 2022 – separate event webpage

It is once again time for Focali members, partners, and friends in our wider community to meet around current interlinked forest, climate and livelihood challenges. The Focali annual meeting, to be he ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: