Focali

Sections
Vatten, skog, människor – hur återskapar vi produktiva landskap?

Vatten, skog, människor – hur återskapar vi produktiva landskap?

Stora arealer utarmad skogsmark är efter avskogning och omfattande degradering i behov av restaurering. Hur kan Sverige bidra till att möta denna globala utmaning? Under årets Almedalenvecka arrangerade SIWI Swedish Water House ett seminarium i ämnet tillsammans med Focali, SLU Global, Skogsstyrelsen och Sveaskog.

SIWI Swedish Water House klustergrupp ”Vatten i landskapet” med fokus på vattnets betydelse i landskapsrestaurering arbetar med att ge positiv inverkan till det internationella arbetet med att restaurera degraderade landskap. Gruppen vill belysa den centrala roll som skogar och trädlandskap har för biologisk mångfald, vattenflöden och ekonomisk utveckling. Restaurering av dessa marker till multifunktionella landskap som nyttjas hållbart kan bidra kraftfullt till flertalet av de globala målen för hållbar utveckling inte minst till hållbart nyttjande av landbaserade ekosystemen (mål 15) och klimatet (mål 13) – men också fattigdomsbekämpning (mål 1), tryggad livsmedelsförsörjning (mål 2) tillgång till vatten (mål 6), hållbar energi (mål 7), industri, innovation och infrastruktur (mål 9), hållbar konsumtion och produktion (mål 12).

Under Almedalenseminariet, som hölls på Sidas scen ”Sverige i Världen”, samtalade aktörer från olika sektorer om kopplingen mellan restaurering, hydrologi och produktiva landskap. Focalis Malin Gustafsson var på plats och har samlat sina reflektioner i en SIWI blogg post.

Medverkande i seminariet:

  • Moderator, Lotta Samuelson, Programme manager, SIWI Swedish Water House
  • Lena Bruce, Affärsutvecklare strategisk analys, Sveaskog
  • Katarina Veem, Director, SIWI Swedish Water House
  • Anders Malmer, Director, SLU Global
  • Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso
  • Erik Ederlöf, Naturvårdsspecialist, Skogsstyrelsen
  • Håkan Wirtén, GD, WWF
  • Maria van Berlekom, Verksföreträdare för miljö och klimat, Sida
  • Anna Törnfelt, Ordförande, LRF Gotland

 

Läs hela bloggen här.

Focali annual meeting 2022 – separate event webpage

It is once again time for Focali members, partners, and friends in our wider community to meet around current interlinked forest, climate and livelihood challenges. The Focali annual meeting, to be he ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: