Focali

Sections
Chalmers och Göteborgs universitet stärker samarbetet för hållbar utveckling

Eva Wiberg och Stefan Bengtsson, rektorer vid Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola.

Chalmers och Göteborgs universitet stärker samarbetet för hållbar utveckling

Focalis värdinstitution Göteborgs miljövetenskapliga centrum byter namn till Göteborgs centrum för hållbar utveckling. Detta på grund av ett förnyat samverkansavtal mellan Chalmers och Göteborgs Universitet med större fokus på hållbar utveckling och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Sedan den gemensamma organisationen initierades på 1990-talet har de miljövetenskapliga frågeställningarna som organisationen arbetat med kompletterats med fler aspekter av hållbar utveckling. Det nya avtalet innebär en bredare ansats som täcker alla aspekter av hållbar utveckling med ett tydligare uppdrag att arbeta med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

– Åtskilligt har hänt sedan miljöfrågor sågs som något främmande för en teknisk högskola. Därefter har miljöperspektiven integrerats med de ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling. Idag är forskning och undervisning med hållbarhetsfokus nödvändiga, självklara och viktiga inslag i hela vår verksamhet, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

Anders Ekbom, tillförordnad föreståndare för Göteborgs centrum för hållbar utveckling och projektledare för Focali blickar nu framåt:

– Det förnyade samverkansavtalet och verksamhetsuppdraget innebär att vi nu med full kraft kan fortsätta arbeta med vår verksamhetsidé: att skapa samverkan för att generera och nyttiggöra kunskap om hållbar utveckling. Det finns en otrolig potential i samarbetet mellan Chalmers och Göteborgs universitet för att i samverkan med andra aktörer bidra till att hitta lösningar på samhällets globala utmaningar!

Läs hela nyheten om det nya samverkansavtalet på Göteborgs centrum för hållbar utvecklings hemsida.

 

Focali Annual Meeting and 10-year Anniversary

Book the 5-(6th) of November for the first ever Focali annual meeting and our 10-year anniversary. We welcome both Focali members and our partners to attend this oportunity to learn from and network w ...

Agricultural Research for Development Conference, Agri4D 2019: Registration open!

There is more than enough food produced in the world to feed everyone but close to 1 billion people are hungry or undernourished, according to the FAO. To feed another two billion people in 2050, food ...

Focalis newsletter

Fill out your name and e-mail and press subscribe.