Focali

Sections
Chalmers och Göteborgs universitet stärker samarbetet för hållbar utveckling

Eva Wiberg och Stefan Bengtsson, rektorer vid Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola.

Chalmers och Göteborgs universitet stärker samarbetet för hållbar utveckling

Focalis värdinstitution Göteborgs miljövetenskapliga centrum byter namn till Göteborgs centrum för hållbar utveckling. Detta på grund av ett förnyat samverkansavtal mellan Chalmers och Göteborgs Universitet med större fokus på hållbar utveckling och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Sedan den gemensamma organisationen initierades på 1990-talet har de miljövetenskapliga frågeställningarna som organisationen arbetat med kompletterats med fler aspekter av hållbar utveckling. Det nya avtalet innebär en bredare ansats som täcker alla aspekter av hållbar utveckling med ett tydligare uppdrag att arbeta med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

– Åtskilligt har hänt sedan miljöfrågor sågs som något främmande för en teknisk högskola. Därefter har miljöperspektiven integrerats med de ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling. Idag är forskning och undervisning med hållbarhetsfokus nödvändiga, självklara och viktiga inslag i hela vår verksamhet, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

Anders Ekbom, tillförordnad föreståndare för Göteborgs centrum för hållbar utveckling och projektledare för Focali blickar nu framåt:

– Det förnyade samverkansavtalet och verksamhetsuppdraget innebär att vi nu med full kraft kan fortsätta arbeta med vår verksamhetsidé: att skapa samverkan för att generera och nyttiggöra kunskap om hållbar utveckling. Det finns en otrolig potential i samarbetet mellan Chalmers och Göteborgs universitet för att i samverkan med andra aktörer bidra till att hitta lösningar på samhällets globala utmaningar!

Läs hela nyheten om det nya samverkansavtalet på Göteborgs centrum för hållbar utvecklings hemsida.

 

Rethinking Development - Development Research Conference 2018, Gothenburg

Join the biennial Development Research Conference – Rethinking Development, 22-23 August 2018 in Gothenburg, for two days of discussions, panels and debates on the role of development and aid in a w ...

Forests, Landscapes and Food Security - a collaboration with SIANI

Focali has, since 2014, collaborated with SIANI under the theme "Forests, Landscapes and Food Security". ...

Focali part of cluster group on Water and Forests at SWH

Since December 2014 is Focali represented as one of five members in the cluster group "Water and Forests" hosted by the Swedish Water House (SWH). ...

Focalis newsletter

Fill out your name and e-mail and press subscribe.